Reģistrācija

Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd mājaslapā nestrādā reģistrācijas opcija. Reģistrēties varēs aizpildot google veidlapu, kura vēlāk būs atrodama tepat mājaslapā pie paziņojumiem vai arī mūsu sociālajos tīklos pie konkrētās kārtas posta.
Facebook: @JBSkola
Instagram: @lu_jbs