Neklātienes kārtas rezultāti

Klāt Neklātienes kārtas rezultāti. Paldies visiem, kas piedalījās!

Drīzumā būs arī sezonas kopvērtējuma rezultāti.