Neklātienes kārtas rezultāti

Svaiciens šodienā!

Ar nelielu nokavēšanos, bet ir klāt arī Neklātienes kārtas rezultāti.

Labākos apbalvosim uz vietas Sarkanajā kārtā. Tā kā barotavu uzdevumu bija iesūtījuši salīdzinoši maz cilvēku (un citu organizatorisku iemeslu dēļ) - to vērtējam atsevišķi un kopvērtējumā neieskaitām.  Tie, kas tomēr bija pacentušies, neskumstiet - mēs jūsu pūles novērtējam - ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības veikaliņa Motacilla un citu sponsoru atbalstu, jums sarūpētas atsevišķas balvas. :)

Kā parasti gribam zināt arī tavas domas par uzdevumiem: Aptauja šeit!